Czy pamiętasz o przeglądzie drabin?

  • Wielu użytkowników drabin nie zdaje sobie sprawy z tego, że spoczywa na nich obowiązek regularnego ich przeglądu.
  • Przepisy mówią, że przeglądu należy dokonywać z częstotliwością wynikającą z intensywności używania drabin, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
  • Wykonanie przeglądu oraz jego wynik należy odnotować.
  • W dostarczanej do każdej naszej drabiny instrukcji obsługi i montażu zamieszczony jest wzór książki przeglądów drabiny. W instrukcji znaleźć można również dokładne wytyczny odnośnie postępowania podczas przeglądu.
  • Wyniki przeglądu drabiny można odnotować również w książce obiektu budowlanego.

Masz wątpliwości na co zwrócić uwagę podczas kontroli drabiny?

Porady i konsultacje dla naszych Klientów, są całkowicie bezpłatne i do niczego nie zobowiązują.
Zapraszam do kontaktu z nami.