Czy montaż drabiny wymaga pozwolenia?


  • W przypadku montażu drabiny na istniejących obiektach, które zostały już oddane do użytkowania, należy zgodnie z prawem budowlanym dokonać zgłoszenia robót budowlanych. Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.
  • Mamy tu do czynienia z montażem urządzeń wysokości powyżej 3 metrów. Zgodnie z art. 30 p. 1.3.b Prawa Budowlanego montaż takich urządzeń podlega zgłoszeniu robót budowlanych. Przepis może być różnie rozumiany ponieważ jedni uważają, że chodzi o wysokość samych urządzeń ,a inni, że chodzi o wysokość na jakich są montowane. Jednak w przypadku drabin najczęściej spełnione są oba te warunki.
  • Oczywiście w większości przypadków montaż drabin odbywa się na budowach objętych pozwoleniem na budowę i w takim przypadku, żadne specjalne pozwolenia nie są wymagane.

Masz wątpliwości co do montażu drabiny?
Porady i konsultacje dla naszych Klientów, są całkowicie bezpłatne i do niczego nie zobowiązują.
Zapraszam do kontaktu z nami.