Dla projektantów 

Zapraszamy do współpracy

Do firm projektowych i wykonawczych kierujemy naszą specjalną ofertę współpracy. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bliższe informacje.

Wymagania polskich przepisów

Wymogi polskich przepisów wobec stosowania drabin mocowanyc

Wymagania DIN 18799-1

Wymogi DIN18799-1 wobec stosowania drabin mocowanych do konstrukcji budowlanyc

Wymagania DIN 14094-1

Wymogi DIN 14094-1 wobec stosowania drabin mocowanych jako dróg ewakuacyjnych w ochronie przeciwpożarowej

Wymagania PN-EN ISO 14122-4

Wymogi PN-EN ISO 14122-4 wobec stosowania drabin mocowanych jako stałych środków dostępu do maszyn

Bloki CAD i Revit

Bloki programu AutoCAD oraz Revit do wykorzystania w projektowaniu

Ulotka informacyjna BHP

Ulotka zawierająca informacje nt. minimalnych wymagań stawianych drabinom mocowanym

Drabiny anodowane

Drabiny anodowane spełniają najwyższe wymagania w zakresie trwałości i estetyki

Sprawdź nasze produkty!

Materiały pomocnicze

Dla wsparcia pracy projektantów udostępniamy:

> Szczegółowe wymogi przepisów wobec drabin mocowanych

> Bloki AutoCAD do wykorzystania w opracowywanych projektach

> Fachowe doradztwo

pismo na klawiaturze

Wymogi i przepisy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, należy zapewnić dostęp do wszystkich pomieszczeń i części budynku, związanych z okresową obsługa maszyn i urządzeń oraz przeglądem i utrzymaniem stanu technicznego budynku. Jako dojścia i przejścia między różnymi poziomami mogą służyć drabiny, trwale zamocowane do konstrukcji. Drabiny Crynoline® spełniają wymagania ww. rozporządzenia, w szczególności §101.

System Crynoline® został zaprojektowany tak, aby spełnić również wymagania norm:

> DIN18799-1 Drabiny mocowane na stałe do konstrukcji budowlanych.

> DIN14094-1 Ochrona przeciwpożarowa. Drabiny ewakuacyjne.

> PN-EN ISO 14122-4 Bezpieczeństwo maszyn. Stałe środki dostępu do maszyn.

> PN-EN 14396 Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych.

Myśl o tym, co istotne

Crynoline® daje projektantowi gotowe rozwiązanie wymaganego przepisami zagadnienia dostępu do wszystkich części obiektu. Zastosowanie Crynoline® pozwala skupić się na istocie konstrukcji, bez tracenia czasu na mało twórcze projektowanie drabin.