Dostawa i płatność sklepu Crynoline


KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży i wynoszą 390 zł netto.

1.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

1.3.1. Przesyłka kurierska.

1.3.2. Przesyłka paletowa.

1.3.3. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Mikołowska 31, 41-400 Mysłowice.

1.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

1.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności kartą płatniczą lub płatności elektronicznych – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

1.5. Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT wraz z innymi składnikami ceny.


FORMY PŁATNOŚCI

2.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

2.2. Płatności elektroniczne, szybkie przelewy online, płatności BLIK i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu imoje – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.imoje.pl.

2.2.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu imoje. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

imoje – ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.