Jak ma wyglądać szczebel i blokada dostępu


Szczebel szczeblowi nierówny

Jednym z zagadnień, które nowa norma PN-EN ISO 14122-4:2016 uściśla, to wymagania dla szczebli drabin.

Górna powierzchnia szczebla powinna być płaska, o szerokości co najmniej 20 mm. Stosowanie szczebli o przekroju okrągłym, np. wykonanych z prętów lub rur, jest tym samym zabronione. Preferowane są szczeble o przekroju prostokątnym, których obwód nie przekracza 140 mm, a górna powierzchnia jest antypoślizgowa.

Norma określa również wysokość, na której powinien znaleźć się dolny szczebel drabiny. Odległość pomiędzy podłożem, a pierwszym szczeblem powinna zawierać się w przedziale 100-400 mm.

Ograniczenie dostępu do drabiny

PN-EN ISO 14122-4:2016 normalizuje cechy i wymiary urządzeń służących do zabezpieczenia drabiny przed dostępem osób niepowołanych. Temu zagadnieniu poświęcono w normie osobny załącznik.

Blokady dostępu muszą być stosowane na drabinach z mechanicznym systemem ochrony, jeżeli istnieje ryzyko użycia drabiny przez osobę nieprzeszkoloną niewyposażoną w środki ochrony osobistej. Zastosowanie blokady w drabinach z koszem pozwala niewielkim nakładem wyeliminować ryzyko wejścia na drabinę przez osobę niepowołaną oraz wypadku będącego tego następstwem.

Nie musimy chyba dodawać, że drabiny Crynoline spełniają wszystkie powyższe warunki.