Audyty

audyt bezpieczeństwa prac na wysokości

Zapraszamy do skorzystania z oferty audytów.

Audyty bezpieczeństwa mają na celu sprawdzenie, czy spełnione są wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa pracy na wysokości. To podstawowe narzędzie do analizy i kontroli poziomu bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie. Audyt może również zostać rozwinięty o przestrzenie zamknięte.

W trakcie audytu analizowane są różne czynniki wpływające na bezpieczeństwo pracy na wysokości. Audyt jest wykonywany w oparciu o obowiązujące akty prawne, przepisy BHP oraz normy europejskie i międzynarodowe, będące wyznacznikiem dobrych praktyk.

Efektem przeprowadzonego audytu bezpieczeństwa jest raport końcowy. W raporcie wskazane są nieprawidłowości oraz obszary, w których niezbędna jest poprawa, celem zwiększenia bezpieczeństwa i dostosowania do przepisów BHP. Dodatkowo przedstawione są również propozycje praktycznych rozwiązań wskazanych problemów, w oparciu o wymagania prawne, normy oraz dobrą praktykę.

Zachęcamy do kontaktu: audyt@crynoline.pl


 • Analiza posiadanej dokumentacji.
 • Ocena systemu szkoleń i kompetencji pracowników.
 • Weryfikacja polityki w zakresie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej.
 • Analiza wskazanych stanowisk pracy pod kątem upadku (także w zakresie wysokości poniżej 1 m).
 • Wskazanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych.
 • Ocena polityki weryfikacji podwykonawców.
 • Analiza w zakresie eksploatacji zawiesi.
 • Analiza polityki w zakresie rusztowań i gospodarowania drabinami przenośnymi.
 • Przegląd stanu technicznego i zgodności w zakresie drabin zewnętrznych.
 • Sprawdzenie bezpieczeństwa posiadanych podestów ruchomych przejezdnych.
 • Analiza procedur oraz nadzoru ratowniczego.