Dotacje

dofinansowanie ue

Tytuł projektu: „Zakup wraz z dostawą innowacyjnej platformy e-commerce”

Nazwa beneficjenta: DOMENA J.CHROSTEK SPÓŁKA JAWNA

Źródło finansowania: W ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Typ projektu 2 – „Inwestycje w MŚP” w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a wspartym w ramach Działania 14.2 „Inwestycje w MŚP – REACT-EU” Typ projektu „Inwestycje w MŚP” w ramach Osi Priorytetowej XIV „Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”

Oś Priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP

Działanie: „Innowacje w MŚP” 

Poddziałanie: 3.2 Innowacje w MŚP- konkurs w ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki

Okres realizacji: 2022-08-17 – 2022-10-25

Krótki opis projektu: Zakup wraz z dostawą i wdrożeniem, platformy do sprzedaży internetowej w postaci aplikacji webowej działającej od strony klienta jak i zamawiającego na komputerach oraz urządzeniach mobilnych. Platforma obejmuje 4 sklepy tzw. multistore w postaci rozwiązania agregującego a w szczególności pozwalającego na zarządzanie nimi z jednego wspólnego panelu administracyjnego. Wdrożenie obejmuje przeniesienie zawartości z dotychczasowych sklepów wnioskodawcy w tym: produktów z ich odmianami, zdjęciami, ocenami i komentarzami klientów. Platforma powinna być opracowana zgodnie z wymaganiami branży e-commerce, a w szczególności wymaganiami w zakresie konfiguracji i doboru produktów

Wartość projektu: 150000,00 PLN 

Finansowanie:

788 337,60 PLN płatność ze środków europejskich

352 433,28 PLN wkład własny


Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu. Dokumentacja przetargowa w linku

Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Zakup wraz z dostawą innowacyjnej platformy e-commerce (funduszeeuropejskie.gov.pl)


Informujemy, iż przetarg ogłoszony na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem ogłoszenia 2022-22295-119826 został rozstrzygnięty.


Przetarg wygrała firma: Proffnet sp. z o.o.