DRABINA ZAWIESZANA

Drabinę zawieszaną stosujemy wtedy, gdy w strefie wejścia nie ma możliwości zamocowania drabiny, ze względu na brak miejsca lub inne przeszkody.
Drabina zawieszana wyposażona jest w haki i może być “dowieszana” do drabiny mocowanej, której dolny szczebel znajduje się na wysokości 2,2-2,6 m nad poziomem terenu.

Kategoria:

Opis