Ulotka informacyjna BHP

Ulotka informacyjna dla służb BHP i nadzoru budowlanego zawierająca zestawienie minimalnych wymagań dla drabin mocowanych. Opracowana w oparciu o aktualne polskie przepisy m. in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz normy PN-EN 131-2 i PN-EN ISO 14122-4.


Pliki do pobrania: