Wymagania DIN 18799-1

Uwaga:

> zapisy normy DIN18799-1 mogą stać w sprzeczności z przepisami krajowymi, w takiej sytuacji należy wybrać rozwiązanie najbezpieczniejsze.

>podano tylko wymagania niezbędne do poprawnego doboru drabiny Crynoline.

 


Podstawowe wymagania normy DIN18799-1 dla montażu drabin:

A. 280 mm (dla drabin Crynoline)

B. Max 2000 mm

E. Max 1500 mm

G. Min 150 mm

H. Wysokość pionu

J. Max 100 mm

L. Min 1100 mm

M. Min 1000 mm

N. Min 2200 mm, max 3000 mmWymagania dla podestu pośredniego w drabinach wielobiegowych:

1. Zabezpieczenie strefy wejścia

2. Podest pośredniObciążenia normowe kotwienia drabiny:

Obciążenie charakterystyczne F2 = 1,5 kN działa pionowo na każde 2 m długości drabiny równolegle do osi pionowej w środku drabiny z zachowaniem odstępu 300 mm. Alternatywie można przyjąć do obliczeń M2=F2 x 300 mm zgodnie z powyższym rysunkiem.

 


Dobór parametrów drabiny

Wysokość pionu ≤5m ≤10m ≤25m ≤50m ≤50m >50m
Kwalifikacje personelu A

KO:A

SO:B

KO:A

SO:B
B C C
Długość jednego biegu nd nd

KO: ≤10 m

SO: nd

KO: ≤10 m

SO: nd

KO: ≤10 m

SO: nd

KO: ≤10 m

SO: nd
Zabezpieczenie przed upadkiem nw KO lub SO  KO lub SO KO lub SO KO lub SO KO lub SO
Odstęp pomiędzy podestami spoczynkowymi nd nd

KO: ≤6 m

SO: ≤10 m

≤10 m

nd, o ile podest zamocowano

na najwyższym poziomie

≤25 m
Specjalistyczne badania wysokościowe nw nw wymagane wymagane wymagane wymagane

KO – kosz ochronny

SO – system ochrony przed upadkiem

nd – nie dotyczy

nw – nie wymagane

 

Kwalifikacje personelu:

A – bez przygotowania i doświadczenia (użytkownicy domowi)

B – średnio doświadczeni pracownicy (montażyści, pracujący na wysokości)

C – doświadczeni pracownicy, przebadani, przeszkoleni, doświadczeni i regularnie pracujący na wysokości