Wymagania PN-EN ISO 14122-4

Uwaga:

podano tylko wymagania niezbędne do poprawnego doboru drabiny Crynoline®.

 


Podstawowe wymagania normy DIN18799-1 dla montażu drabin:

1 – Poręcz

2 – Przeszkoda nieciągła

1 – Barierka zabezpieczająca strefę zejścia

Dla maszyn mobilnych odległość pomiędzy poziomem wejścia a dolnym szczeblem drabiny może zostać zwiększona do 400 mm

 


Drabina bez kosza ochronnego i systemu ochrony przed upadkiem:

Położenie szczebla górnego (strefa zejścia):

1 – Powierzchnia chodzenia w strefie zejścia

2 – Powierzchnia szczebla

Wysokość biegów i umiejscowienie pomostów:

1 – Strefa zejścia

2 – Strefa wejścia

3 – Pomost lub spocznik

4 – Bieg drabiny

H – Wysokość pionu

 


Przedłużenie uzupełniające funkcję ochronną balustrady w strefie wejścia:

1 – Przedłużenie

2 – Balustrada

3 – Kosz ochronny

a – Balustrada bez przedłużenia

b – Wysokość przedłużenia określona kątem min 45°

c – Wysokość przedłużenia określona odległością max 400 mm

d – Średnica kosza ochronnego (700 mm dla Crynoline®)

 

 

Spocznik w drabinach wielobiegowych:

Normowe obciążenie kotwienia:

1 – Szczebel

2 – Podłużnica

3 – Kotew

4 – Punkt kotwienia

5 – Konstrukcja do której mocowana jest drabina

 

Wytrzymałość punktów kotwienia powinna być obliczona z uwzględnieniem siły pionowej 3 kN na każdą podłużnicę, przyłożonej w osi każdej podłużnicy. Pod uwagę należy brać nie więcej niż 4 punkty kotwienia każdej podłużnicy.